• 14 sierpnia 2020
  1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Kampania edukacyjna dedykowana koronawirusowi

>> APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY GONIĄDZ <<


31.03.2020
Kolejne kroki w walce z koronawirusem
Ograniczenie ilości kursów wykonywanych przez PKS Nova S.A

25.03.2020
Apel Samorządowców Województwa Podlaskiego

23.03.2020
Komunikat Burmistrza Goniądza do Mieszkańców Miasta i Gminy Goniądz

16.03.2020
Zarządzenie Burmistrza Goniądza w sprawie podjęcia działań w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby zakaźnej
Zalecenia ECDC dotyczące zakładania i zdejmowania środków ochrony indywidualnej w czasie opieki nad pacjentami z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19)
Ogłoszenie dla Interesantów Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mońkach

Komunikat dot. wizyt w poradniach specjalistycznych Szpitala Wojewódzkiego w Łomży od dnia 16 marca 2020 roku.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych
Informacja Ministerstwa Zdrowia, dotycząca zasad obowiązkowej kwarantanny, jakiej muszą się poddać osoby wjeżdżające do Polski od 15 marca 2020 r.
Zawieszenie nieodpłatnej pomocy prawnej w Punktach na terenie Powiatu Monieckiego

13.03.2020
Kwalifikacja wojskowa zakończona. Wezwania do stawienia się na komisję tracą ważność.

12.03.2020
Informacja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa odnośnie koronawirusa
Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku Oddział w Mońkach
PKS wprowadza wakacyjny rozkład jazdy
Wydarzenia organizowane przez Biebrzański Park Narodowy odwołane
Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
Informacja odnośnie ograniczenia działalności Gminnego Ośrodka Kultury

11.03.2020
Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych