1. Strona główna
  2. RFRD

RFRD

„Rozbudowa ulic gminnych: Mostowa, Piotra Z Goniądza, Witosa W Mieście Goniądz”


Okres realizacji: XI.2021 – XI.2023
Źródła finansowania projektu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych)

Dofinansowanie: 745.836,55 zł

Opis projektu: 
Planowane zadanie wieloletnie  ma na celu rozbudowę dróg gminnych na terenie miasta Goniądz: ul. Mostowej, ul. Piotra z Goniądza i ul. Witosa. Inwestycja ma polegać na wykonaniu: robót przygotowawczych, robót ziemnych, przebudowy przepustu pod koroną drogi, koryta pod jezdnię, budowę poboczy, chodników, zjazdów i wyniesionego przejścia dla pieszych, a także oznakowania pionowego i poziomego. Planowane prace pozwolą na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego,  wzrost standardów technicznych ww. dróg gminnych, a w związku z bezpośrednim połączniem tych dróg z drogą powiatową (ul. Konstytucji 3 Maja) i drogą wojewódzką (DW nr 670) – zadanie zyska wymiar ponadlokalny, pozwalając na wzrost spójności sieci dróg publicznych w województwie.