1. Strona główna
  2. Kultura

Kultura

Centrum życia kulturalnego Gminy Goniądz jest powstały w 1965 roku Gminny Ośrodek Kultury. Przez 50 lat swojej działalności Ośrodek realizuje zadania edukacji kulturalnej i wychowawczej poprzez sztukę. Zarówno starsza część Ośrodka, jak nowo wybudowana stwarzają dogodne warunki do prowadzenie działalności i rozwoju amatorskich ruchów artystycznych. Przez naszych instruktorów prowadzone są zajęcia plastyczne, muzyczne, wokalne, teatralne i taneczne. Do podstawowych zadań Ośrodka należy organizacja imprez, koncertów, festynów, jarmarków, konkursów, projekcji filmowych. Codziennie działa biblioteka, punkt informacji turystycznej oraz prowadzone są zajęcia w świetlicy terapeutycznej dla dzieci i młodzieży. W Ośrodku udostępniane są sale i pomieszczenia na organizację szkoleń, warsztatów i zebrań.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu działa Zespół Pieśni i Tańca „Biebrza”. Członkowie zespołu od wielu lat uczą się tańców ludowych, poszukają inspiracji i interesują się tańcami z innych regionów. Aby umożliwić poznanie rówieśników i wymianę doświadczeń tanecznych realizowano programy wymiany międzynarodowej z Ukrainą i Białorusią.

Wieloletnią działalnością może poszczycić się dziecięcy zespół tańca „Mikroklimat”. W bogatym i różnorodnym repertuarze dziewczęta z sukcesem występują w konkursach i turniejach, doskonaląc warsztat taneczny poprzez stosowanie różnych form i technik. 

Zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe rozwijają swoje talenty wokalne w zespole „Nadbiebrzańskie Nutki” i w „Chórze znad Biebrzy”. Zespoły tworzą oprawę imprez organizowanych w GOK, jak również uczestniczą w przeglądach i konkursach piosenki.

Osoby dorosłe, biorące udziałw różnego rodzaju warsztatach, utworzyły Grupę Teatralną „Pełnoletni”, gdzie z powadzeniem realizują pasje aktorskie. Grupa występuje w spektaklach i scenach kabaretowych. Wśród członków zespołu są osoby, które zaangażowały się w wykonywanie kostiumów scenicznych i rekwizytów.

Swoje miejsce w GOK znalazła 7 Przyparafialna Drużyna Harcerska "Boanerges", która prowadzi tu zbiórki zastępów i czynnie uczestniczy w imprezach kulturalno-edukacyjnych.
Imprezy organizowane przez GOK Goniądz: Kalendarz imprez.
 
Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu
19-110 Goniądz
ul. Stary Rynek 23
tel/fax. 85 738 00 21
e-mail: gok_goniadz@wp.pl
strona internetowa: http://goniadz.naszgok.pl/