1. Strona główna
 2. ETR - Tekst łatwy do czytania

ETR - Tekst łatwy do czytania

Urząd Miejski w Goniądzu wykonuje różne zadania:

 • organizuje wybory np. na Prezydenta Polski, do Sejmu i Senatu, wybory radnych,
 • wydaje dowody osobiste,
 • prowadzi spis firm w gminie,
 • prowadzi spis ludności w gminie,
 • udziela ślubów cywilnych, wydaje akty zgonu, odpisy aktu cywilnego, rejestruje dzieci,
 • zajmuje się planowaniem przestrzeni w gminie,
 • zajmuje się sprawami z zakresu podatków i opłat lokalnych,
 • zajmuje się budżetem gminy,
 • zajmuje się ochroną środowiska i rolnictwem,
 • buduje i naprawia drogi,
 • buduje i remontuje budynki gminne,
 • prowadzi szkołę podstawową i przedszkole,
 • pozyskuje fundusze zewnętrzne oraz przygotowuje strategie gminy,
 • zajmuje się promocją, kulturą i zdrowiem,
 • współpracuje z różnymi organizacjami.

 

Budżet gminy to roczny plan finansowy dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów.Monety ułożone w pięć stosów od najniższego do nawyższego

 

Organami gminy są rada miejska oraz burmistrz. Ważną rolę pełni także sekretarz i skarbnik gminy. Zasady pracy urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez burmistrza w drodze zarządzenia.

 

 

Znak niepełnosprawni    Dostępność Urzędu Miejskiego w Goniądzu

Urząd jest częściowo dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami

 •   Przy wejściu do urzędu zamontowany jest domofon, który umożliwia przywołanie pracownika urzędu.   

 

Z Urzędem Miejskim w Goniądzu możesz skontaktować się w ten sposób:

Obrazki symbolizujące moziwośc wysłania maila, wykonania telefonu, wysłania smsa

 • napisać pismo i wysłać je na adres: Urząd Miejski w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz,
 • przynieść pismo i inne dokumenty do Biura Obsługi Klienta,
 • napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy e-PUAP: www.epuap.gov.pl, adres skrzynki urzędu: /200813/SkrytkaESP. ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.
 • napisać wiadomość i wysłać ją na adres e-mail: kancelaria.um@goniadz.pl
 • wysłać faks pod numer 85 738 03 07
 • zadzwonić pod numer 85 738 00 43
 • wysłać wiadomość na Messengera - Urząd Miejski w Goniądzu
 • przyjść do Urzędu i spotkać się z pracownikiem w godzinach pracy Urzędu (zaleca się wcześniejsze umawianie na spotkanie). Urząd czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

 

Oficjalna strona internetowa Urzędu Miejskiego w Goniądzu znajduje się pod adresem: www.goniadz.pl. Podstawowe informacje dotyczące pracy Urzędu znajdziesz też na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.