1. Strona główna
  2. Oświata

Oświata

Najdawniejsza wzmianka o funkcjonowaniu szkoły w Goniądzu pochodzi z 1571 roku. Jej rektorem był ojciec znanego ariańskiego działacza Piotra z Goniądza. Do roku 1923 na terenie miasta działały szkoły parafialne. W 1933 r. rozpoczęto budowę nowej VII-klasowej szkoły publicznej, jednak wybuch II wojny światowej przeszkodził w jej otwarciu. Szkołę zajęła władza sowiecka po napaści na Polskę w 1939r. Zdewastowany budynek po wojnie został odbudowany i pełni do dziś zamierzenia podjęte na zebraniu rodzicielskim miasta z 30 lipca 1933 roku.

Na terenie Gminy Goniądz funkcjonuje Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Downarach. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II oraz Przedszkole Samorządowe w Goniądzu wchodzą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

Dane kontaktowe Placówek Oświatowych:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniądzu
ul. Kostytucji 3 Maja 18
19-110 Goniądz
tel/fax: 85 738 00 04 (centrala)
WWW. http://zsp.goniadz.pl/

Szkoła Podstawowa w Downarach
Downary 52
19-110 Goniądz
tel/fax: 85 738 00 16
WWW. http://spdownary.goniadz.pl