Informujemy, iż od dnia 28.06.2021 r. w Urzędzie Miejskim w Goniądzu został uruchomiony punkt konsultacyjno-informacyjny programu “Czyste Powietrze”. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych już istniejących. Program nie dotyczy budynków w trakcie budowy i nie oddanych do użytkowania.

W punkcie konsultacyjno-informacyjnym będzie możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie oraz jego złożenie. Następnie wniosek przesyłany jest do WFOŚiGW w Białymstoku, gdzie następuje jego ocena merytoryczna. Utworzenie punktu stanowi realizację zawartego porozumienia pomiędzy WFOŚiGW w Białymstoku, a Gminą Goniądz.

Punkt konsultacyjno – informacyjny, pokój nr 8 Urzędu Miejskiego w Goniądzu, będzie czynny w godzinach:
Poniedziałek: 8-10
Wtorek: 12-14
Środa: 8-10
Czwartek: 12-14
Piątek: 8-10
Szczegółowe informacje pod nr tel. 798 972 422

Zachęcamy do korzystania z punktu!

Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego Czyste Powietrze oraz portal beneficjenta dostępne są na stronie: 

www.czystepowietrze.gov.pl

Założenie konta na portalu beneficjenta jest pierwszym i najważniejszym krokiem w procedurze aplikowania o dofinansowanie


Załącznik: Liczba wniosków Czyste Powietrze - I kw. 2023 r.pdf