1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Program "Czyste Powietrze" - punkt informacyjny w Urzędzie Miejskim

    Informujemy, iż od dnia 28.06.2021 r. w Urzędzie Miejskim w Goniądzu został uruchomiony punkt konsultacyjno-informacyjny programu “Czyste Powietrze”. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywność energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych już istniejących. Program nie dotyczy budynków w trakcie budowy i nie oddanych do użytkowania.

    W punkcie konsultacyjno-informacyjnym będzie możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie oraz wniosku o płatność. Następnie wniosek przesyłany jest do WFOŚiGW  w Białymstoku, gdzie następuje jego ocena merytoryczna. Utworzenie punktu stanowi realizację zawartego porozumienia pomiędzy WFOŚiGW w Białymstoku, a Gminą Goniądz.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 798 972 422

Zachęcamy do korzystania z punktu!

Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego Czyste Powietrze oraz portal beneficjenta dostępne są na stronie: 

https://portal.wfosigw.bialystok.pl/


Załącznik: Liczba wniosków Czyste Powietrze - IV kw. 2023 r..pdf