1. Strona główna
  2. Skład Rady

Skład Rady

Rada Miejska w Goniądzu


1. Jędrzejczak Tomasz – Przewodniczący Rady

2. Potocki Marcin – Wiceprzewodniczący Rady

3. Szklanko Grzegorz – Wiceprzewodniczący Rady

4. Chyc Marcin

5. Haffke Piotr Gabriel

6. Jarocki Jerzy

7. Kościuch Henryk

8. Matyszewski Marcin

9. Mlejnek-Dylewska Teresa

10. Pawelska Lucyna

11. Pawełkowski Andrzej

12. Sokołowski Mirosław

13. Wasilewski Artur

14. Wierzbicki Waldemar

15. Wroceńska Małgorzata