1. Strona główna
  2. Skład Rady

Skład Rady

Rada Miejska w Goniądzu


1. Jędrzejczak Tomasz – Przewodniczący Rady

2. Potocki Marcin – Wiceprzewodniczący Rady

3. Szklanko Grzegorz – Wiceprzewodniczący Rady

4. Chyc Marcin

5. Dzięgielewski Henryk

6. Haffke Piotr Gabriel

7. Jarocki Jerzy

8. Kościuch Henryk

9. Matyszewski Marcin

10. Pawelska Lucyna

11. Pawełkowski Andrzej

12. Sokołowski Mirosław

13. Wasilewski Artur

14. Wierzbicki Waldemar

15. Wroceńska Małgorzata