1. Strona główna
  2. Skład Rady

Skład Rady

Rada Miejska w Goniądzu


1. Jędrzejczak Tomasz – Przewodniczący Rady

2. Potocki Marcin – Wiceprzewodniczący Rady

3. Szklanko Grzegorz – Wiceprzewodniczący Rady

4. Chyc Marcin

5. Haffke Piotr Gabriel

6. Jarocki Jerzy

7. Kościuch Henryk

8. Matyszewski Marcin

9. Pawelska Lucyna

10. Pawełkowski Andrzej

11. Sokołowski Mirosław

12. Wasilewski Artur

13. Wierzbicki Waldemar

14. Wroceńska Małgorzata