1. Strona główna
  2. Lista Komisji

Lista Komisji

Komisja Społeczna


1. Matyszewski Marcin – Przewodniczący Komisji

2. Pawełkowski Andrzej

3. Wasilewski Artur

4. Pawelska Lucyna

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego


1. Sokołowski Mirosław – Przewodniczący Komisji

2. Haffke Piotr Gabriel

3. Chyc Marcin

4. Wroceńska Małgorzata

 

Komisja ds. Budżetu


1. Haffke Piotr Gabriel – Przewodniczący Komisji

2. Kościuch Henryk

3. Mlejnek-Dylewska Teresa

4. Sokołowski Mirosław

 

Komisja Rewizyjna


1. Jarocki Jerzy – Przewodniczący Komisji

2. Chyc Marcin

3. Matyszewski Marcin

4. Pawełkowski Andrzej

 

Komisja Skarg , Wniosków i Petycji


1. Mlejnek-Dylewska Teresa – Przewodniczący Komisji

2. Jarocki Jerzy

3. Wasilewski Artur

4. Kościuch Henryk

5. Wierzbicki Waldemar