1. Strona główna
  2. RFIL

RFIL

 

Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie Goniądz

zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Opis zadania: Do realizacji przewidziany jest montaż instalacji fotowoltaicznych (PV) na siedmiu budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Goniądz. Zamontowane instalacje PV przyniosą poprawę efektywności energetycznej budynków i obiektów oraz redukcję emisji CO2 i pyłów do atmosfery. Efektem będą realne oszczędności energii nieodnawialnej i niższe bieżące koszty utrzymania. Projekt przyczyni się też do poprawy warunków życia lokalnej społeczności  (lepsza jakość powietrza). Spodziewany efekt planowanej inwestycji to zmniejszenie zapotrzebowania na energię nieodnawialną o minimum 30 %

Kwota dofinasowania ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1 000 000,00 PLN

Okres realizacji projektu: VII 2021 – VIII 2022

 


Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Goniądz

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Opis zadania: Realizowany projekt zakłada wymianę przestarzałych opraw oświetleniowych (rtęciowych, sodowych) na terenie miasta na oprawy LED z nowym układem inteligentnego sterowania. Inwestycja pozwoli na realne oszczędności w budżecie (mniejszy pobór energii, mniejsze koszty konserwacji starych lamp), oszczędności nieodnawialnej energii pierwotnej i redukcję tzw. niskiej emisji oraz poprawi jakość życia mieszkańców, ich komfortu i bezpieczeństwo. Spodziewany efekt inwestycji to szacowane zmniejszenie zapotrzebowania na energię czynną do oświetlenia ulic na terenie miasta Goniądz o około 70%.

Całkowita wartość inwestycji: 847 974,30 PLN

Kwota dofinasowania ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 500 000,00 PLN

Okres realizacji projektu: IV 2021 – I 2022