1. Strona główna
  2. FDS

FDS

 

„Przebudowa drogi gminnej – ulicy Wojska Polskiego w Goniądzu”

Okres realizacji: 05.11.2019 – 30.05.2020
Źródła finansowania projektu: Fundusz Dróg Samorządowych na rok 2019

Dofinansowanie: 343 287,69 zł
Całkowity koszt projektu: 709.862,17 zł

Opis projektu: 

Zadanie polegało na przebudowie pasa drogowego drogi gminnej 125508B ul. Wojska Polskiego w Goniądzu na odc. od km 0+000 do km 0+832,00. Całkowita długość wyremontowanego odcinka wynosi: 832 m.

Stara nawierzchnia odcinka drogi była w złym stanie technicznym. Liczne ubytki w nawierzchni i deformacje jej profilu zmniejszały parametry techniczne i wpływały negatywnie na bezpieczeństwo ruchu pojazdów kołowych. Wody deszczowe zalegające wzdłuż drogi w koleinach powodowały niebezpiecznie dla ruchu zjawisko aquaplaningu.

Zakres zrealizowanych prac obejmował: roboty przygotowawcze, odwodnienie korpusu drogowego, wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni, wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC11, wykonanie podbudowy i nawierzchni, oznakowania poziomego i pionowego oraz elementów ulic: chodników i progów zwalniających.

Zrealizowana inwestycja drogowa ma pozytywny wpływ na spójność dróg publicznych na obszarze gminy i regionu, a wykonane prace pozwoliły na podniesienie parametrów użytkowych drogi a przez to zwiększyły komfortu jazdy i bezpieczeństwo uczestników ruchu.