1. Strona główna
  2. Dotacje Województwa

Dotacje Województwa 

 


 


 


„Utwardzenie drogi dojazdowej do przeprawy promowej w miejscowości Wroceń”

W związku z podpisaną umową nr DIT-I.8031.14.2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r., Województwo Podlaskie udzieliło ze swojego budżetu pomocy finansowej Gminie Goniądz w formie dotacji celowej w wysokości do 30 000,00 zł. Otrzymana dotacja pozwoliła na dofinansowanie inwestycji polegającej na utwardzeniu drogi dojazdowej do przeprawy promowej w miejscowości Wroceń. Całkowita wartość zadania wyniosła  34 501,50 zł.

Pozyskanie dotacji umożliwiło remont drogi, którą w czasie pożaru łąk na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego wiosną 2020 r. przemieszczały się służby ratownicze na drugą stronę rzeki Biebrzy.

Tablica informacyjna o dofinansowaniu we Wroceniu