1. Strona główna
  2. Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

RAPORT O STANIE GMINY GONIĄDZ

AKCYZA


PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA


OCHRONA ŚRODOWISKA

 

USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW

 

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Formularz A - Budynki i lokale mieszkalne
Formularz B - Budynki i lokale niemieszkalne


PODATKI

Wzory informacji i deklaracji obowiązek podatkowy do 30.06.2019r

Wzory informacji i deklaracji obowiązek podatkowy od 01.07.2019r


Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Goniądz


INNE

 

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GONIĄDZU

Diagnoza potrzeb Przedszkola Samorządowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniądzu