1. Strona główna
  2. Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

RAPORT O STANIE GMINY GONIĄDZ

OCHRONA ŚRODOWISKA

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Formularz A - Budynki i lokale mieszkalne
Formularz B - Budynki i lokale niemieszkalne

PODATKI

Wzory informacji i deklaracji obowiązek podatkowy do 30.06.2019r

Wzory informacji i deklaracji obowiązek podatkowy od 01.07.2019r


Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Goniądz

 

INNE