1. Strona główna
  2. Dofinansowania z UE

Dofinansowania z UE

 


 


 

  

 
GMINA GONIĄDZ REALIZUJE PROJEKT
Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego
w Gminie Goniądz

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Przedsięwzięcie 1.2.5 Infrastruktura oświetleniowa (EFRR), Typ projektu nr 11 – Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem.

Celem projektu jest zmniejszenie niskiej emisji oraz poprawa jakości powietrza na terenie gminy Goniądz poprzez modernizację oświetlenia ulicznego.