• 14 sierpnia 2020
  1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Apel do mieszkańców Gminy Goniądz

Szanowni Państwo

    W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz z uwagi na ograniczoną liczbę pracowników, którzy mogą świadczyć pracę (w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem na czas zawieszenia zajęć szkolnych), prosimy o ograniczenie lub odłożenie osobistych wizyt w Urzędzie Miejskim w Goniądzu, oraz jednostkach organizacyjnych gminy, do czasu ustabilizowania się sytuacji epidemiologicznej i możliwości świadczenia obsługi w pełnym zakresie kadrowym. Wiele spraw można załatwić poprzez złożenie wniosku przez Internet np.: za pomocą strony https://obywatel.gov.pl/

W trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apeluję także o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

Prosimy i zachęcamy do kontaktu z urzędem poprzez e-mail, e-PUAP, Cyfrowy Urząd lub drogą telefoniczną.

AKTUALNY SPIS DANYCH KONTAKTOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO W GONIĄDZU

ADRES DO KORESPONDENCJI:

URZĄD MIEJSKI W GONIĄDZU
Plac 11 Listopada 38
19-110 Goniądz

KORESPONDENCJA ELEKTRONICZNA:

e-mail: kancelaria.um@goniadz.pl
skrytka e-PUAP: /200813/skrytka
Profil Urzędu na e-PUAP
Cyfrowy Urząd - Instrukcja: http://www.tv.wrotapodlasia.pl/itv/101236/Cyfrowy_Urzad_UMWP.html

NUMERY TELEFONICZNE W URZĘDZIE MIEJSKIM W GONIĄDZU

+48 85 738 00 43, +48 85 738 00 39, +48 85 738 00 56 – centrala
+48 85 738 03 07 – faks

NUMERY WEWNĘTRZNE:

NAZWA

Numer wewnętrzny

Lokalizacja

 

Kancelaria Ogólna

 

10

I PIĘTRO

pokój nr 5


Sekretarz Miejski


15

PARTER

pokój nr 2


Skarbnik Miejski


13

I PIĘTRO

pokój nr 10

Stanowisko obsługi Rady

Miejskiej, BIP

 

 

14

 

PARTER

pokój nr 1

Przewodniczący Rady

Miejskiej

Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności

 

15

PARTER

pokój nr 2

 

Inspektor ds. kancelaryjnych, kultury i BHP

 

10

 

I PIĘTRO

pokój nr 5

 

Inspektor ds. ogólnoorganizacyjnych
i kadrowych
 

 

 

12

 

I PIĘTRO

pokój nr 6

 

Inspektor ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

I PIĘTRO

pokój nr 7

 

 

 

 

Inspektor ds. pozyskiwania środków finansowych, krajowych i unijnych, drogownictwa

Inspektor ds. oświaty, inwestycji i zamówień publicznych

24

 

 

 

 

I PIĘTRO

pokój nr 12

Inspektor ds. promocji gminy, przygotowań obronnych, działalności gospodarczej, rekreacji

 

 

18

Inspektor ds. ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, dodatków mieszkaniowych

Zastępca Skarbnika

 

19


I PIĘTRO

pokój nr 11B

Inspektor ds. księgowości budżetowej


Inspektor ds. księgowości budżetowej

 

 

20

 

 

I PIĘTRO

pokój nr 11A

 

 


Informatyk

Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat


21

 

 

PARTER

pokój nr 13

Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat


22

Inspektor ds. księgowości podatkowej i obsługi kasowej


23