• 20 lipca 2019
  1. Strona główna
  2. Towarzystwo Przyjaciół Goniądza

Towarzystwo Przyjaciół Goniądza

Towarzystwo powstało w 1969 roku, w konsekwencji aspiracji mieszkańców miasta. Na początku swego funkcjonowania towarzystwo liczyło około 200 członków. Głównymi celami działalności towarzystwa była popularyzacja tradycji kulturalnych i społecznych w nawiązaniu do postępowej i rewolucyjnej spuścizny Goniądza, popularyzacja poprzez nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami i instytucjami upowszechniającymi wiedzę historyczną, w oparciu o wydawnictwa i publikacje. Ponadto społeczna opieka nad pamiątkami i zabytkami kultury, rozwój działalności turystyczno - krajoznawczej, popularyzacja dorobku i osiągnięć gospodarczych powiatu. Towarzystwo posiadało cztery sekcje: historyczną, kulturalno - oświatową, sportowo - turystyczną, organizacyjno - gospodarczą. Sekcja historyczna gromadziła materiały do monografii miasta, zorganizowany został "Kącik Pamiątek", czyli mini muzeum poświęcone historii regionu. Sekcja organizacyjno - gospodarcza zajmowała się inspiracją sławetnych czynów społecznych na rzecz rozwoju kultury i gospodarki. Sekcja kulturalno- oświatowa patronowała amatorskiemu ruchowi artystycznemu. Wówczas w Goniądzu istniał zespół baletowy, zespół wokalno - muzyczny "Nadbiebrzańskie Nutki", mający w swym dorobku piosenki śpiewane do dzisiaj: "Biebrza" i "Piosenka o Goniądzu autorstwa Pani Lucyny Drugowiec, oraz Teatr Poezji. Przewodniczącym towarzystwa był Wiesław Blaszko, zastępcą Józef Karwowski i Roman Zabuski, sekretarzem Jan Szymkiewicz.