1. Strona główna
  2. Towarzystwo Przyjaciół Goniądza

Towarzystwo Przyjaciół Goniądza

    Towarzystwo powstało w 1969 roku, w konsekwencji aspiracji mieszkańców miasta. Na początku swego funkcjonowania towarzystwo liczyło około 200 członków. Głównymi celami działalności towarzystwa była popularyzacja tradycji kulturalnych i społecznych w nawiązaniu do postępowej i rewolucyjnej spuścizny Goniądza, popularyzacja poprzez nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami i instytucjami upowszechniającymi wiedzę historyczną, w oparciu o wydawnictwa i publikacje. Ponadto społeczna opieka nad pamiątkami i zabytkami kultury, rozwój działalności turystyczno - krajoznawczej, popularyzacja dorobku i osiągnięć gospodarczych powiatu. Towarzystwo posiadało cztery sekcje: historyczną, kulturalno - oświatową, sportowo - turystyczną, organizacyjno - gospodarczą. Sekcja historyczna gromadziła materiały do monografii miasta, zorganizowany został "Kącik Pamiątek", czyli mini muzeum poświęcone historii regionu. Sekcja organizacyjno - gospodarcza zajmowała się inspiracją sławetnych czynów społecznych na rzecz rozwoju kultury i gospodarki. Sekcja kulturalno- oświatowa patronowała amatorskiemu ruchowi artystycznemu. Wówczas w Goniądzu istniał zespół baletowy, zespół wokalno - muzyczny "Nadbiebrzańskie Nutki", mający w swym dorobku piosenki śpiewane do dzisiaj: "Biebrza" i "Piosenka o Goniądzu autorstwa Pani Lucyny Drugowiec, oraz Teatr Poezji. Przewodniczącym towarzystwa był Wiesław Blaszko, zastępcą Józef Karwowski i Roman Zabuski, sekretarzem Jan Szymkiewicz.


Nadbiebrzańskie osobowości

Nowa okładka - Nadbiebrzańskie osobowości.pdf

Nadbiebrzańskie osobowości.pdf


Raport Towarzystwa Przyjaciół Goniądza z działalności za lata 2017/2018.pdf


 


 

Sekcja SHIROMIZU KAI JU JUTSU BIAŁYSTOK dla goniądzkich seniorów

    Towarzystwo Przyjaciół Goniądza zaprosiło na kolejne Seminarium Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Goniądzu, tym razem w plenerowym wydarzeniu tematem była "Ewolucja sztuk walki na przykładzie technik Ju Jutsu". W roku ubiegłym sekcja odwiedziła Goniądz, przekazując praktyczne ćwiczenia obrony własnej seniora, tym razem prowadzący p. Piotr na wstępie omówił historię sztuk walki, następnie po pogadance na temat zmian w technikach walki jakie zaszły w dwóch ostatnich wiekach zawodnicy zademonstrowali jak to wygląda w praktyce, a po pokazie sztuk walki Ju Jutsu odbył się krótki trening dla chętnych prostych technik obronnych, z czego oczywiście miejscowi skorzystali.

    Serdeczne podziękowania za kolejny kapitalny pokaz w Goniądzu dla Sekcji SHIROMIZU KAI JU JUTSU BIAŁYSTOK. Przyjezdni przyjęli też zaproszenie na kolejne spotkanie za rok. Pokaz odbył się  23 sierpnia 2019 r. (piątek) godz. 17 00 na plaży miejskiej w Goniądzu.

Galeria