1. Strona główna
  2. Senior +

Senior +

Plakat - doposażenie placówki Klub Senior+ w Białosukni w sprzęt komputerowy Plakat - doposażenie placówki Klub Senior+ w Klewiance w sprzęt komputerowy Plakat - doposażenie placówki Klub Senior+ w Osowcu w sprzęt komputerowy

 

 

 

„Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w miejscowości Białosuknia”


Okres realizacji: 01.07.2020 - 15.12.2020
Źródła finansowania projektu: Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020, nabór dodatkowy, Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+”
Dofinansowanie: 60.850,00 zł
Całkowity koszt projektu: 79.200,00 zł

 

Opis projektu: 

Zadanie polegało na utworzeniu Klubu Seniora w budynku byłej szkoły podstawowej w miejscowości Białosuknia. Wśród przeprowadzonych prac były prace wykończeniowe i adaptacyjne (roboty posadzkowe, tynkarskie, malarskie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji c.o. i wod - kan w kuchni, malowanie tynków zewnętrznych i wymiana parapetów). Kolejnym etapem był zakup wyposażenia kuchni (meble kuchenne, sprzęt AGD, naczynia), sali spotkań (meble tapicerowane, ława, telewizor), a także zakup sprzętu do zajęć ruchowych.

 

Zrealizowane zadanie pozwoliło stworzyć miejsce, gdzie możliwa będzie organizacja różnego rodzaju spotkań, warsztatów, zajęć ruchowych, wypoczynku. Projekt pozwolił na utworzenie i udostępnienie infrastruktury wspomagającej aktywizowanie i zaangażowanie seniorów, pozwalającej na aktywne spędzanie wolnego czasu, a spodziewanym rezultatem tych działań będzie poprawa jakości życia seniorów w środowisku lokalnym.


 

„Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w miejscowości Klewianka”


Okres realizacji: 01.04.2020 - 15.12.2020
Źródła finansowania projektu: Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020, nabór podstawowy, Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+”
Dofinansowanie: 73.550,00 zł
Całkowity koszt projektu: 93.949,00 zł

 

Opis projektu: 

Zadanie polegało na utworzeniu Klubu Seniora w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Klewianka. Zrealizowane prace obejmowały remont istniejącego budynku: docieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie elewacji, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, a także prace adaptacyjne w budynku:  wymiana okien, malowanie ścian i stropów wewnątrz pomieszczeń, ułożenie glazury w pomieszczeniu kuchennym i w sanitariatach, wymiana stolarki drzwiowej oraz opraw oświetleniowych. Poza pracami remontowymi zakupiono też jest wyposażenie kuchni (meble kuchenne, sprzęt AGD, naczynia), sali spotkań (meble tapicerowane, ława i telewizor, stoły i krzesła), jak również drobny sprzętu do zajęć ruchowych. Zrealizowane zadanie pozwoliło stworzyć miejsce, gdzie możliwe będzie spożycie posiłków, organizacja różnego rodzaju warsztatów, zajęć ruchowych, wypoczynku.

Prace związane z dociepleniem ścian zewnętrznych zwiększyły komfort korzystania z budynku w okresie zimowym. Podjazd do frontowych drzwi pozwoli na zminimalizowanie barier funkcjonalnych w dostępie do budynku. Projekt miał na celu stworzenie miejsca przystosowanego do potrzeb oraz możliwości osób starszych, udostępnienie infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie wolnego czasu, wspomagającej aktywizowanie i zaangażowanie seniorów. Rezultatem tych działań będzie poprawa jakości życia seniorów w środowisku lokalnym.

 


„Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w miejscowości Osowiec”


Okres realizacji: 01.07.2019 – 01.12.2019
Źródła finansowania projektu: Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019, nabór dodatkowy, Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+”
Dofinansowanie: 66.178,00 zł
Całkowity koszt projektu: 83.116,00 zł

 

Opis projektu: 

Zadanie polegało na utworzeniu Klubu Seniora w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Osowiec. Wśród przeprowadzonych prac były prace wykończeniowe i adaptacyjne (docieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie podjazdu do frontowego wejścia, wykonanie dodatkowego wyjścia na tyłach budynku). Kolejnym etapem był zakup wyposażenia kuchni (meble kuchenne, sprzęt AGD, naczynia), sali spotkań (meble tapicerowane, ława, telewizor), a także zakup sprzętu do zajęć ruchowych.

Zrealizowane zadanie pozwoliło stworzyć miejsce, gdzie możliwa będzie organizacja różnego rodzaju spotkań, warsztatów, zajęć ruchowych, wypoczynku. Projekt pozwolił na utworzenie i udostępnienie infrastruktury wspomagającej aktywizowanie i zaangażowanie seniorów, pozwalającej na aktywne spędzanie wolnego czasu, a spodziewanym rezultatem tych działań będzie poprawa jakości życia seniorów w środowisku lokalnym.

Liczba utworzonych miejsc w placówce: 15.