Pismo Ministra Pudy zapraszające do konsultacji II etapu PS WPR.pdf