1. Strona główna
  2. Ogłoszenia
  3. Rolnictwo

XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci

 Informacja dotycząca XIV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że w roku bieżącym organizowany jest XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”.

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z obszarów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym upowszechnianych poprzez projekt „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś” oraz popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 roku życia.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w następujących kategoriach wiekowych:

I grupa – klasy 0 – III szkoły podstawowej,
II grupa – klasy IV-VIII szkoły podstawowej.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie dwuwymiarowej pracy plastycznej, w formacie A-3, w dowolnej technice,  obrazującej upowszechniane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym popularyzowane w ramach projektu „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś”.

W placówkach, które wyrażą wolę zorganizowania spotkań z uczniami, w miarę możliwości będą przeprowadzane szkolenia na temat zasad bezpiecznej pracy i przebywania w gospodarstwie rolnym.

Uczniowie zainteresowani udziałem w konkursie powinni nadesłać prace do Placówki Terenowej/ Oddziału Regionalnego (wg. miejsca zamieszkania) do 05.04.2024 roku.

W województwie podlaskim konkurs przebiega w dwóch etapach: regionalnym i wojewódzkim. Za organizację etapu regionalnego konkursu oraz jego przebieg odpowiadają Placówki Terenowe Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.  Na każdym etapie konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody i upominki.

Serdecznie zapraszamy dzieci do udziału.

                                         

Załączniki:

  1. Plakat promujący XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”.
  2. Logo projektu Bezpieczny rolnik, bezpieczna wieś