1. Strona główna
  2. Ogłoszenia
  3. Rolnictwo

Ulotki dla producentów i podmiotów skupujących mak oraz konopie włókniste

W dniu 7 maja 2022 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 764) na podstawie których Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa realizuje mechanizmy: „Monitorowanie rynku maku” oraz „Monitorowanie rynku konopi włóknistych”. W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z poniższymi ulotkami:

MAK_producent.pdf

MAK_podmiot-skupujacy.pdf

KONOPIE_producent.pdf

KONOPIE_podmiot-skupujacy.pdf