Rozporzadzenie-Wojewody-HPAI.pdf

Ptasia Grypa 30.05.2023 r. mapa.pdf

Zasady postepowania, zgodnie z Rozporządzeniem nr3/2023 Wojewody Podlaskiego, w strefie objętej zakażeniem wyznaczonej w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich:

 1. Utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w sposób uniemożliwiający kontakt z dzikimi ptakami oraz drobiem znajdującym się w innych gospodarstwach.
 2. Monitorowanie i niezwłoczne zgłaszanie do PLW w Mońkach zwiększonej liczby padnięć drobiu oraz znalezionych padłych ptaków dzikich.
 3. Stosowanie środków dezynfekcyjnych przez osoby wchodzące oraz wychodzące z gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, w szczególności odkażanie rąk i obuwia.
 4. Zakazuje się przemieszczania przez ludzi ptaków oraz produktów pochodzących od tych ptaków
 5. Istnieje możliwość wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób i wprowadzania do tego gospodarstwa drobiu za zgodą Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mońkach.
 6. Zakazuje się wywożenia oraz rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych z gospodarstw, gdzie jest utrzymywany drób bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mońkach.

 

Ponadto w celu ochrony gospodarstw przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) zaleca się:

 • przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
 • unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
 • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
 • osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.