1. Strona główna
  2. Ogłoszenia
  3. Rolnictwo

Informacja odnośnie grypy ptaków

     W związku z wystąpieniem w dniu 15 maja br. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków w kolonii lęgowej mewy śmieszki w powiecie łomżyńskim (okolice miejscowości Piątnica Włościańska) oraz kolejne lawinowo notowane od dnia 24 kwietnia br. ogniska u mew na terenie całego kraju (90 ognisk do dnia 17 maja br.) Powiatowy Lekarz Weterynarii zwraca się z prośbą o konieczności przestrzegania zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących drób w celu ograniczenia ryzyka przeniesienia wirusa HPAI do hodowli drobiu (ulotka w załączeniu) oraz o zgłaszaniu znalezienia padłych ptaków.

     Z otrzymanych danych dotyczących kolonii mewy śmieszki w województwa podlaskim wynika, iż na terenie powiatu monieckiego kolonia ww. ptaków znajduje się w okolicy miejscowości Laskowiec oraz Giełczyn , gm. Trzcianne.