Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sztabińskiej im. Karola Brzostowskiego jest organizatorem imprezy plenerowej pn. „Był taki Hrabia” (Rodzaj imprezy – 16/ kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa  narodowego – Realizacja zadań w zakresie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży. Zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym Województwa Podlaskiego.

Przygotowujemy się do festynu, który będzie miał miejsce 24.07.2022 r. na boisku szkolnym w Sztabinie i rozpoczynamy poszukiwania twórców ludowych, rzemieślników, producentów produktów spożywczych, którzy zechcieliby wziąć udział w naszej imprezie.

Załączniki:

1. Był taki hrabia.pdf
2. Zaproszenie do udziału w festynie.pdf
3. Karta zgloszenia.pdf