1. Strona główna
  2. Ogłoszenia
  3. Gmina

Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy

Przypominamy, że Oddział Podlaski PFRON prowadzi w trybie ciągłym rekrutację do projektu unijnego pod nazwą „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.

Powyższa rekrutacja została rozszerzona o obywateli z Ukrainy, którzy w związku z konfliktem zbrojnym musieli opuścić terytorium tego państwa.

 

.