Wersja PDF: Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goniadz przznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej przy ul. Grodzieńskiej w Goniądzu.pdf