Wersja PDF: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - Mierkienniki.pdf