Wersja PDF: Wykaz nieruchomości przekazanych do zbycia w drodze darowizny na rzecz Biebrzańskiego Parku Narodowego.pdf