1. Strona główna
  2. Ogłoszenia
  3. Gmina

RCB - Zabezpiecz się przed wichurą!

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym IMGW-PIB wydał ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia o silnym wietrze dla całego obszaru woj. podlaskiego w tym dla powiatu monieckiego, ważne od godz. 10:00 do godz. 20:00 dnia 21.05.2022 r. Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 90 km/h, z zachodu i północnego zachodu. W związku z powyższym istnieje ryzyko powstania zniszczeń na terenie powiatu. Proszę o monitorowanie sytuacji i niezwłoczne zgłaszanie do PCZK, zdarzeń spowodowanych przez wietrzny front atmosferyczny, w szczególności strat i szkód wyrządzonych:

• w budynkach mieszkalnych, gospodarczych i użyteczności publicznej;
• w infrastrukturze drogowej;
• w uprawach rolnych;
• w drzewostanie.

Załącznik - Poradnik_-_jak_przygotować_się_na_wichurę.pdf