⚡ PGE Dystrybucja Informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla Odbiorców.
⚡ W związku z planowanymi wyłączeniami energii elektrycznej mogą wystąpić również kilkuminutowe zaniki napięcia dla sąsiednich miejscowości/ulic.