Informacja o przerwach w dostawie energii elektrycznej w gminie Goniądz