Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mońkach, w związku z potwierdzeniem kolejnych w 2021 r. ognisk i przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu oraz dzikich ptaków w Polsce, prosi o zgłaszanie do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mońkach informacji o znalezionych padłych ptakach dzikich. Nadzór bierny  nad dzikim ptactwem jest najskuteczniejszym sposobem wczesnego wykrywania obecności wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikiego ptactwa, u którego zakażenie tym wirusem wiąże się  z upadkowością. Przenosicielem wirusów grypy są, przede wszystkim gatunki związane ze środowiskiem wodnym, czyli kaczki, gęsi i łabędzie.

Monika Maria Rojszczyk
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mońkach

Dane kontaktowe:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mońkach
ul. Juliusza Słowackiego 14, 19-100 Mońki
tel./fax 85 716 61 03
mail: piw@piwm.pl lub sekretariat@piwm.pl