1. Strona główna
  2. Ogłoszenia
  3. Gmina

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Goniądz w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r.

Załączniki:

1. OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-1.docx

2. UMOWA-O-REALIZACJĘ-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-3.docx

3. SPRAWOZDANIE-Z-WYKONANIA-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-5.docx