1. Strona główna
  2. Ogłoszenia
  3. Gmina

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż środka trwałego - samochód specjalny STAR-JELCZ 244

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO

 

Burmistrz Goniądza ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż

środka trwałego należącego do Gminy Goniądz.

 

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż:
Samochodu specjalnego STAR-JELCZ 244 10.7t, rok produkcji 1980

 

Dane identyfikacyjne:

Nr identyfikacyjny /VIN/: 06752

Data pierwszej rejestracji: 1981/01/09

Wskazanie drogomierza: 58990 km

Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym

Pojemność/moc silnika: 6842 ccm /110kW (150KM)

Dopuszczalna masa całkowita / Ładowność: 10650 kg/4950 kg

Data ważności polisy OC 2021/01/02

Data ważności badania technicznego 2020/10/26

Remont silnika nadwozia i podwozia w 2017 roku

 

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach należy złożyć w Sekretariacie w Urzędzie Miejskim w Goniądzu, ul. Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz do dnia 13.08.2020 r. do godz. 9.00
z dopiskiem „Oferta na zakup samochodu specjalnego STAR-JELCZ 244 10.7t, rok produkcji 1980”.

 

Oferta musi zawierać:

  • nazwę i adres uczestnika przetargu,
  • oferowaną kwotę zakupu,
  • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym pojazdu (załącznik nr 1 ogłoszenia).

 

Ogłoszenie wyników przetargu odbędzie się dnia 13.08.2020r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Goniądzu,  przy ul. Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz.

 Pojazd można oglądać do dnia poprzedzającego przetarg od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 13.00  w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Downarach, Downary, 19-110 Goniądz, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, tel. 603-077-464.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne oraz inne podmioty zainteresowane zakupem samochodu pożarniczego.

Cena wywoławcza samochodu specjalnego STAR-JELCZ 244 10.7t, rok produkcji 1980 wynosi 19600,00 zł/brutto.

Sprzedaż środka trwałego nastąpi na podstawie umowy. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po okazaniu dowodu wpłaty całej kwoty zgodnie z umową sprzedaży.

Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia
o przyjęciu warunków przetargu i zapoznaniu się z przedmiotem przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje cenę wywoławczą.

Urząd Miejski w Goniądzu nie odpowiada za wady przedmiotu wystawionego do przetargu.

 

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż środka trwałego zamieszczone będzie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Goniądzu i umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Goniądzu oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Goniądzu http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl/

 

Zastrzega  się prawo odwołania lub  unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Bliższe informacje o pojeździe można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Goniądzu,
Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz, tel. (85) 738-00-43 w.18.