1. Strona główna
  2. Ogłoszenia
  3. Gmina

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż środka trwałego - samochód specjalny STAR 266

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO

Burmistrz Goniądza ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż
środka trwałego należącego do Gminy Goniądz.

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż:
Samochodu specjalnego STAR 266 12.3t rok produkcji 1983

Dane identyfikacyjne:

Nr identyfikacyjny /VIN/: 3112270
Data pierwszej rejestracji: 1983/06/08
Wskazanie drogomierza: 3860 km
Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym
Pojemność/moc silnika: 6842 ccm /110kW (150KM)
Dopuszczalna masa całkowita / Ładowność: 12530 kg/5000 kg
Data ważności polisy OC 2020/12/20
Data ważności badania technicznego 2020/12/19

 

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach należy złożyć w Sekretariacie w Urzędzie Miejskim w Goniądzu, ul. Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz do dnia 11.08.2020 r. do godz. 9.00
z dopiskiem „Oferta na zakup samochodu specjalnego STAR 266 12.3t rok produkcji 1983”.

Oferta musi zawierać:

  • nazwę i adres uczestnika przetargu,
  • oferowaną kwotę zakupu,
  • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym pojazdu (Załącznik nr 1 do ogłoszenia).

Ogłoszenie wyników przetargu odbędzie się dnia 11.08.2020r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Goniądzu,  przy ul. Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz.
 Pojazd można oglądać do dnia poprzedzającego przetarg od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 13.00  w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Goniądzu, ul. Stary Rynek 7, 19-110 Goniądz, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, tel. 601-158-799.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne oraz inne podmioty zainteresowane zakupem samochodu pożarniczego.
Cena wywoławcza samochodu specjalnego STAR 266 12.3t rok produkcji 1983 wynosi 42000,00 zł/brutto.
Sprzedaż środka trwałego nastąpi na podstawie umowy. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po okazaniu dowodu wpłaty całej kwoty zgodnie z umową sprzedaży.
Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia
o przyjęciu warunków przetargu i zapoznaniu się z przedmiotem przetargu.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje cenę wywoławczą.
Urząd Miejski w Goniądzu nie odpowiada za wady przedmiotu wystawionego do przetargu.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż środka trwałego zamieszczone będzie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Goniądzu i umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Goniądzu oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Goniądzu http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl/

Zastrzega  się prawo odwołania lub  unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Bliższe informacje o pojeździe można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Goniądzu,
Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz, tel. (85) 738-00-43 w.18.