Ogłoszenie dostępne jest pod adresem: https://bip-opsgoniadz.wrotapodlasia.pl/resource/file/preview/id.242