ZW.7310.1.2023.MR+Pismo+w+sprawie+przekazania+do+kosultacji-sig.pdf