1. Strona główna
  2. Ogłoszenia
  3. Gmina

Konsultacje społeczne - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii

Zawiadomienie w sprawie konsultacji GPRPA na 2020.pdf

Projekt GPRPA w Goniądzu na 2020 r..pdf