1. Strona główna
  2. Ogłoszenia
  3. Gmina

Informacje dla kombatantów, działaczy opozycji antykomunistycznej lub represjonowanych z powodów politycznych

Informacje dot. możliwości korzystania przez osoby posiadające uprawnienia kombatanckie w 2023 r. z pomocy pieniężnej jak również innych form wsparcia m.in. programów leczenia uzdrowiskowego, udzielanej przez UDSKiOR znajdują się na stronie https://www.kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia/sprawy-zdrowotne-i-socjalne/kombatanci.html

Informacje dot. możliwości korzystania przez osoby o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych z pomocy pieniężnej jak również innych form wsparcia m.in. programów leczenia uzdrowiskowego i zakupu aparatów słuchowych,  udzielanej przez UDSKiOR, znajdują się na stronie internetowej https://www.kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia/sprawy-zdrowotne-i-socjalne/działacze-opozycji-i-osoby-represjonowane.html