1. Strona główna
  2. Ogłoszenia
  3. Gmina

Informacja o wyniku przetargu - dzierżawa łąk obręb Wólka Piaseczna - Łąki Różnych Wsi

Informacja o wyniku przetargu - dzierżawa łąk obręb Wólka Piaseczna - Łąki Różnych Wsi.pdf

INFORMACJA
o wyniku przetargu

              Burmistrz Goniądza zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014r. poz. 1490) informuje, że w dniu  17 maja  2021r. o godz. 10ºº w siedzibie Urzędu Miejskiego w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38 został przeprowadzony:

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę łąk położonych w obrębie 2101 Wólka Piaseczna – Łąki Różnych Wsi, działki oznaczonej nr geodezyjnym 495 o powierzchni 8,40 ha, dla której Sąd Rejonowy w Grajewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą  KW LM1G/00019031/7 oraz działek położonych w obrębie 2100 Wólka Piaseczna, oznaczonych nr geodezyjnym 887, 889, 891, 245 o powierzchni 1,88 ha, dla których Sąd Rejonowy w Grajewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą  KW LM1G/00019015/9.

 

cena wywoławcza dzierżawy nieruchomości o nr geodezyjnym 495 – 2 635,00 zł

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 8 765,00 zł

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 3

liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu - 0

nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym

 

cena wywoławcza dzierżawy nieruchomości o nr geodezyjnym 887, 889, 891, 245 – 880,00 zł

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 0,00 zł

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 1

liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu - 0

nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

                                                                                                        

B U R M I S T R Z

mgr. inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

 

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Goniądzu na okres 7 dni ( do dnia 17.05.2021 r. do 24.05.2021 r.) oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej http:/bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl