Wersja PDF: 1658231925_Informacja o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej z dnia 15.07.2022 r.pdf