1. Strona główna
  2. Ogłoszenia
  3. Gmina

Fundusz Biebrzański - Badanie skuteczności planu komunikacji oraz skuteczności promocji i aktywizacji lokalnej społeczności

ANKIETA 
do mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański (Dąbrowa Białostocka, Goniądz, Janów, Jaświły, Korycin, Lipsk, Mońki, Nowy Dwór, Suchowola, Sztabin, Trzcianne) 
 
Badanie skuteczności planu komunikacji oraz skuteczności promocji i aktywizacji lokalnej społeczności (ocena trzyletnia za 2019, 2020 i 2021 rok)
Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety dotyczącej badania skuteczności planu komunikacji oraz skuteczności promocji i aktywizacji lokalnej społeczności. Państwa opinie służyć będą opracowaniu sprawozdania ewaluacyjnego obejmującego elementy funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański.