1. Strona główna
  2. Ogłoszenia
  3. Gmina

Diagnoza Problemów Społecznych na terenie Gminy Goniądz - ankieta

Diagnoza Problemów Społecznych na terenie Gminy Goniądz - kwestionariusz ankiety internetowej

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 06 kwietnia do 20 kwietnia 2022 roku, na terenie naszej gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych.
Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań
zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania
dokumentu jakim jest Diagnoza Problemów Społecznych Gminy Goniądz.
Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:

https://www.webankieta.pl/ankieta/730486/gmina-goniadz-mieszkancy.html

Zachęcamy do udziału w badaniu.