1. Strona główna
  2. Ogłoszenia
  3. Gmina

Czasowe wstrzymanie wyjazdów do Centrów Rehabilitacji Rolników

 

 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

 Oddział Regionalny w Białymstoku

ul. Legionowa 18, 15-099 Białystok tel.: 85 749 73 00; faks 85 749 73 10

www.krus.gov.pl, e-mail: bialystok@krus.gov.pl

 

Czasowe wstrzymanie wyjazdów do Centrów Rehabilitacji Rolników

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że wstrzymane zostały czasowo wyjazdy do Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS na turnusy rehabilitacyjne.

Skierowania do Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS będzie można zrealizować w późniejszym terminie.

 

p.o. Dyrektora
OR KRUS w Białymstoku
mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka