1. Strona główna
  2. Klub Seniora - Białosuknia

Klub Seniora - Białosuknia

 

„Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w miejscowości Białosuknia”


Okres realizacji: 01.07.2020 - 15.12.2020
Źródła finansowania projektu: Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020, nabór dodatkowy, Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+”
Dofinansowanie: 60.850,00 zł
Całkowity koszt projektu: 79.200,00 zł

 

Opis projektu: 

Zadanie polegało na utworzeniu Klubu Seniora w budynku byłej szkoły podstawowej w miejscowości Białosuknia. Wśród przeprowadzonych prac były prace wykończeniowe i adaptacyjne (roboty posadzkowe, tynkarskie, malarskie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji c.o. i wod - kan w kuchni, malowanie tynków zewnętrznych i wymiana parapetów). Kolejnym etapem był zakup wyposażenia kuchni (meble kuchenne, sprzęt AGD, naczynia), sali spotkań (meble tapicerowane, ława, telewizor), a także zakup sprzętu do zajęć ruchowych.

 

Zrealizowane zadanie pozwoliło stworzyć miejsce, gdzie możliwa będzie organizacja różnego rodzaju spotkań, warsztatów, zajęć ruchowych, wypoczynku. Projekt pozwolił na utworzenie i udostępnienie infrastruktury wspomagającej aktywizowanie i zaangażowanie seniorów, pozwalającej na aktywne spędzanie wolnego czasu, a spodziewanym rezultatem tych działań będzie poprawa jakości życia seniorów w środowisku lokalnym.

 

Stan przygotowań i realizacji przedsięwzięcia: 

Zakończono całość prac budowlanych na zewnątrz i wewnątrz budynku oraz zakupiono całość wyposażenia. Ze względu na pandemię i ograniczenia możliwości spotkań seniorów, klub uruchomi zajęcia w 2021.