1. Strona główna
  2. Klub Seniora - Klewianka

Klub Seniora - Klewianka

„Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w miejscowości Klewianka”


Okres realizacji: 01.04.2020 - 15.12.2020
Źródła finansowania projektu: Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020, nabór podstawowy, Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+”
Dofinansowanie: 73.550,00 zł
Całkowity koszt projektu: 93.949,00 zł

 

Opis projektu: 

Zadanie polegało na utworzeniu Klubu Seniora w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Klewianka. Zrealizowane prace obejmowały remont istniejącego budynku: docieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie elewacji, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, a także prace adaptacyjne w budynku:  wymiana okien, malowanie ścian i stropów wewnątrz pomieszczeń, ułożenie glazury w pomieszczeniu kuchennym i w sanitariatach, wymiana stolarki drzwiowej oraz opraw oświetleniowych. Poza pracami remontowymi zakupiono też jest wyposażenie kuchni (meble kuchenne, sprzęt AGD, naczynia), sali spotkań (meble tapicerowane, ława i telewizor, stoły i krzesła), jak również drobny sprzętu do zajęć ruchowych. Zrealizowane zadanie pozwoliło stworzyć miejsce, gdzie możliwe będzie spożycie posiłków, organizacja różnego rodzaju warsztatów, zajęć ruchowych, wypoczynku.

Prace związane z dociepleniem ścian zewnętrznych zwiększyły komfort korzystania z budynku w okresie zimowym. Podjazd do frontowych drzwi pozwoli na zminimalizowanie barier funkcjonalnych w dostępie do budynku. Projekt miał na celu stworzenie miejsca przystosowanego do potrzeb oraz możliwości osób starszych, udostępnienie infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie wolnego czasu, wspomagającej aktywizowanie i zaangażowanie seniorów. Rezultatem tych działań będzie poprawa jakości życia seniorów w środowisku lokalnym.

 

Stan przygotowań i realizacji przedsięwzięcia: 

Zakończono całość prac budowlanych na zewnątrz i wewnątrz budynku oraz zakupiono całość wyposażenia. Ze względu na pandemię i ograniczenia możliwości spotkań seniorów, klub uruchomi zajęcia w 2021.