KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

OTWARTE MISTRZOSTWA GONIĄDZA W TENISIE STOŁOWYM
O PUCHAR BURMISTRZA GONIĄDZA

Goniądz 4-5 luty 2023 r.

1.Cel

- Popularyzacja tenisa stołowego wśród młodzieży i dorosłych.
- Promocja Gminy Goniądz.
- Aktywne spędzanie czasu wolnego.
- Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach.

2.Organizator

- Urząd Miejski w Goniądzu
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniądzu.

3.Termin i miejsce

04-05.02.2023 r.  godz. 10.00  w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu, ul.Konstytucji 3 Maja 18.

4.Uczestnictwo

- Prawo do startu w turnieju mają zawodniczki i zawodnicy grający maksymalnie w Drugiej Lidze tenisa stołowego.
- Wszyscy startujący powinni posiadać strój sportowy i odpowiednie obuwie.

5.Program turnieju

- godz. 9.00 – przyjmowanie zgłoszeń
- godz. 9.45 – losowanie gier
- godz. 10.00 – początek gier

6.Kategorie

   04.02.2023 r.

-Kategoria dzieci kl.1-4 dziewczęta
-Kategoria dzieci kl.1-4 chłopcy
-Kategoria dzieci kl.5-8 dziewczęta
-Kategoria dzieci kl.5-8 chłopcy
-Kategoria "Goniądzak"- mieszkańcy Gminy Goniądz
-Kategoria "Goniądzanka"- mieszkanki Gminy Goniądz

   05.02.2023 r.

-Kategoria OPEN i OPEN KOBIET
-Kategoria WETERAN 60+
-Kategoria DEBEL

7.System gier

-Pucharowy do dwóch porażek.
-Mecze do trzech zwycięskich setów
-Zgodnie z regulaminem POZTS na sezon 2022/2023

8.Nagrody

-Za miejsca I-III puchary i nagrody rzeczowe

9.Sprawy różne

-Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania regulaminów obiektu i zasad ustalonych przez organizatorów.
-Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje,wypadki zdarzenia zdrowotne będące wynikiem wysiłku fizycznego.
-Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione w szatni i na trybunach.
-Ubezpieczenie i dojazd zawodników-na koszt własny.
-Sprawy sporne wynikłe w czasie turnieju rozstrzyga organizator.

10.Odpowiedzialny za organizację turnieju – Krzysztof Dembowski, tel. 604438249