1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Sport

Otwarte Mistrzostwa Goniądza w tenisie stołowym o Puchar Burmistrza Goniądza

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

OTWARTE MISTRZOSTWA GONIĄDZA W TENISIE STOŁOWYM
O PUCHAR BURMISTRZA GONIĄDZA

Goniądz 1-2 luty 2020 r.

 

1.Cel

- Popularyzacja tenisa stołowego wśród młodzieży i dorosłych.
- Promocja Gminy Goniądz.
- Aktywne  spędzanie czasu wolnego.
- Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach.

2.Organizator

- Burmistrz Goniądza
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniądzu.

3.Termin i miejsce

01-02.02.2020 r.  godz. 9.30  w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu,ul.Konstytucji 3 Maja 18.

4.Uczestnictwo

- Prawo do startu w turnieju mają zawodniczki i zawodnicy grający maksymalnie w Drugiej Lidze tenisa stołowego.
- Zawodnicy niepełnoletni zostaną wpisani na listę startową po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.
- Wszyscy startujący powinni posiadać strój sportowy i odpowiednie obuwie.

5.Program turnieju

- godz. 9.00 – przyjmowanie zgłoszeń
- godz. 9.20 – losowanie gier
- godz. 9.30 – początek gier

6.Kategorie

   01.02.2020 r.  Open

-Kategoria dzieci kl.1-4 dziewczęta
-Kategoria dzieci kl.1-4 chłopcy
-Kategoria dzieci kl.5-8 dziewczęta
-Kategoria dzieci kl.5-8 chłopcy
-Kategoria "Goniądzak"- mieszkańcy Gminy Goniądz
-Kategoria "Goniądzanka"- mieszkanki Gminy Goniądz

   02.02.2020 r.  Open

-Kategoria OPEN-kobiety
-Kategoria OPEN
-Kategoria WETERAN + 50
-Kategoria DEBEL

7.System gier

-Pucharowy do dwóch porażek.
-Mecze do 2 zwycięskich setów(półfinały oraz mecze o miejsce I,III– do trzech wygranych setów)
-Zgodnie z regulaminem POZTS na sezon 2019/2020

8.Nagrody

-Puchary i upominki za miejsca I-III ,kategoria dzieci I-III medale+nagrody rzeczowe

9.Sprawy różne

-Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania regulaminów obiektu i zasad ustalonych przez organizatorów.
-Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje,wypadki zdarzenia zdrowotne będące wynikiem wysiłku fizycznego.
-Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione w szatni i na trybunach.
-Ubezpieczenie i dojazd zawodników-na koszt własny.
-Sprawy sporne wynikłe w czasie turnieju rozstrzyga organizator.

10.Odpowiedzialny za organizację turnieju – Krzysztof Dembowski