OGŁOSZENIE

SUSZA-KUKURYDZA - TERMIN DO DNIA 30.08.2019 R.

          Burmistrz Goniądza informuje, że z komunikatu odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce, ogłoszonego w ramach systemu monitoringu suszy rolniczej, prowadzonego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB) na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, że dla okresu 21 V – 20 VII 2019 r. wystąpiło zagrożenie suszą dla upraw: kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę – termin składania wniosków upływa dnia 30 sierpnia 2019 roku.

    Producenci rolni posiadający uprawy kukurydzy na ziarno i kiszonkę mogą składać do Urzędu Miejskiego w Goniądzu wnioski o oszacowanie szkód, powstałych w gospodarstwie rolnym w wyniku suszy. Po otrzymaniu wniosków Burmistrz Goniądza wystąpi do Wojewody Podlaskiego o powołanie komisji do spraw oszacowania szkód. Poza odszkodowaniami z zakładów ubezpieczeń społecznych poszkodowani producenci rolni mogą ubiegać się m.in. o kredyt preferencyjny, umorzenie składek na ubezpieczenie społeczne, udzielenie ulg
w podatku rolnym. Formy pomocy opisane są szczegółowo w załączonym linku.

https://www.bialystok.uw.gov.pl/NR/rdonlyres/6B85BE7A-8C13-4F5D-80B9-4D9B020D97A1/48234/06__11_nformacja_kleski_w_tym_susza_2018.pdf

Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Goniądzu.

Pliki do pobrania:

Zalacznik nr 1 - Wniosek_producenta_rolnego.doc

Do wniosku o szacowanie szkód należy dołączyć kopię wniosku o dopłaty obszarowe z 2019 roku.