Rolników, domowników i właścicieli lasów oraz osoby zatrudnione w rolnictwie zainteresowane pozyskaniem wiedzy z zakresu prawa wodnego zapraszamy do udziału w bezpłatnym, jednodniowym szkoleniu organizowanym przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Szkolenie nt. „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne’ odbędzie się dnia 20.10.2022 o godzinie 9.00  w Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu.

Zapisy u organizatora szkolenia pod numerem telefonu 85 716 23 01, 506663811 oraz w siedzibie Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w  Mońkach adres ul. Tysiąclecia 23 b, 19-100 Mońki          

Szkolenia finansowane są z poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego  i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.