1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Rolnictwo

Obserwatorium obywatelskiej aktywności wsi

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich prowadzi projekt badawczy. „Obserwatorium obywatelskiej aktywności wsi”, którego celem jest pogłębienie i zaktualizowanie wiedzy na temat aktywności obywatelskiej na obszarach wiejskich – w szczególności identyfikacja dobrych praktyk oraz określenie najważniejszych wyzwań i problemów, stojących przed organizacjami pozarządowymi.

Pierwszym etapem badania, prowadzonego przy wsparciu ekspertów z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, jest stworzenie Bazy Danych Organizacji Wiejskich, w której gromadzone są podstawowe informacje o organizacjach.

Baza to część projektu Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich "Obserwatorium obywatelskiej aktywności wsi" realizowanego dzięki dotacji otrzymanej od Narodowego Instytutu Wolności w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Celem projektu jest poszerzenie i pogłębienie wiedzy nt. aktywności obywatelskiej na wsi, w tym przede wszystkim określenie najważniejszych wyzwań i problemów, stojących przed organizacjami działającymi na obszarach wiejskich. Dane zebrane poprzez Bazę Danych Organizacji Wiejskich zostaną uzupełnione o wywiady telefoniczne oraz wywiady grupowe (tzw. fokusy) z przedstawicielkami i przedstawicielami wylosowanych organizacji. Pozyskane informacje i wnioski z nich płynące przedstawione zostaną w publikacji, której wydanie planowane jest na grudzień 2021 roku.

Dopisać swoją organizację można w Bazie Danych Organizacji Wiejskich

Więcej informacji na stronie faow.org.pl