1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Szkoła

Zakończenie realizacji projektu „InnoExperiment” w ZSP

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU
„InnoExperiment”

    Miło nam poinformować iż Zespół Szkolno – Przedszkolny w Goniądzu zakończył i rozliczył realizację trzy letniego projektu pn.: „InnoExperiment – Innovative Approach to Teaching throught Experiment” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus + realizowanego przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Goniądzu w partnerstwie z:
- Vilniaus Simono Konarskio Gimanzija z Litwy
- Fundacją Regionalne Centrum Kompetencji z Białymstoku
- Centrum Badawczym AIJU z Hiszpanii.

W projekcie zrealizowaliśmy mimo ogromnych trudności związanych z pandemią:
- krótkoterminowe szkolenie pracowników w Hiszpanii
- krótkoterminową mobilność uczniów w Hiszpanii
- spotkania międzynarodowe partnerów
- seminarium upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej w Hiszpanii
- konferencję podsumowującą w Białymstoku

Rezultatami naszego projektu są:
- scenariusze zajęć dodatkowych z elementami programowania
- scenariusze zajęć dodatkowych z elementami robotyki
- modelowy zestaw nauczania skupiający się na uczniu

Zapraszamy do zapoznania się z efektami naszej współpracy https://zsp.goniadz.pl/projekty/mpn/mpn.htm